Op naar 2023

Woensdag 28 december 2022

Het jaar 2022 zit er bijna op. In de media wordt u ongetwijfeld getrakteerd op allerlei jaaroverzichten. Van hoogtepunten in de sport tot herinneringen aan mensen die ons dit jaar zijn ontvallen. Alles bij elkaar is 2022 een onvoorspelbaar jaar geweest, waarin de ene crisis de andere inhaalde.

We begonnen januari nog in een lockdown vanwege de vele gevaarlijke coronabesmettingen. In februari viel Rusland Oekraïne binnen en al ruim 10 maanden leidt deze afschuwelijke oorlog tot ontberingen en onschuldige slachtoffers. Dat zorgde voor een grote vluchtelingenstroom in Europa. De sancties hebben enorme gevolgen voor de internationale handel, met name in de energie. Dan hebben we in 2022 ook nog de stikstofproblematiek, de crisis in de opvang van asielzoekers en het grote tekort aan woningen.

Het zijn zeker geen “ver-van-mijn-bed-problemen”, maar zaken die ons ook in Bunnik raken. Zo hebben Bunnikse bedrijven het als gevolg van de coronatijd moeilijk (gehad) en kampen jongeren nog met psychische problemen. Boeren in ons buitengebied verkeren in onzekerheid over het bestaan van hun bedrijf. Iedereen merkt de sterk gestegen energieprijzen en velen hebben daarover zorgen. Met trots zien we dat de Bunnikse samenleving Oekraïense vluchtelingen een veilig onderkomen biedt en hen helpt.

Voor ons als college van burgemeester en wethouders is 2022 een startjaar. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart, zijn we in mei begonnen. Inmiddels zijn we dus zo’n zeven maanden verder en kijken we uit naar de komende jaren van onze vierjarige bestuursperiode. Vlak voor kerst hebben we aan de gemeenteraad het collegeprogramma 2022-2026 kunnen presenteren.

Daarin staat hoe en wanneer we de ambities van de gemeenteraad willen uitvoeren. We zijn beperkt in de financiën en de menskracht, maar we gaan er vol voor.

De plannen zijn er op allerlei gebied: van het versterken van de sociale kracht tot de zorg voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. En ook hoe wij als college willen besturen, organiseren en samenwerken met de gemeenteraad en jullie; de inwoners.

Zeker hebben we ook aandacht voor de grote problemen die we hiervoor al noemden. Een voorbeeld daarvan is de energiearmoede als gevolg van de sterk gestegen kosten voor gas en elektra. Er zijn landelijke regelingen, zoals het prijsplafond voor iedereen en steun voor sommige bedrijven. Daarnaast hebben we in Bunnik extra financiële ondersteuning voor mensen met lage inkomens. De gemeenteraad heeft een noodfonds beschikbaar gesteld waarmee we via maatwerk mensen proberen te helpen die door bijzondere omstandigheden en de energiearmoede in ernstige problemen komen.

Gelukkig waren er in 2022 ook veel mooie momenten. Zoals het einde van de lockdown, de jubilea van diverse sportverenigingen, de opening van de regenboogzebrapaden en onlangs de ijspret in onze drie dorpen. Dat geeft moed voor komend jaar. We kijken uit naar 2023 en hopen dat u dat ook doet.

We wensen u een gezond, gelukkig en voorspoedig 2023!

College van burgemeester en wethouders

Ruud van Bennekom
Ali Dekker
Hilde de Groot
Julie d’Hondt