Column van burgemeester Ruud van Bennekom: Dialoog

Woensdag 28 september 2022

Afgelopen week wapperde de vredesvlag voor het gemeentehuis, omdat het Vredesweek was. Met de oorlog in Oekraïne en de grote stromen vluchtelingen in gedachte, is wereldvrede nog ver weg. Vrede bereik je niet met wapens op het slagveld, maar via diplomatiek overleg. Voor iedereen is het hopen dat dit op gang komt.

Het is traditie dat in de Vredesweek een Mensenrechtenlezing in het gemeentehuis in Odijk is. De Bunnikse Coalitie voor de mensenrechten nam er in 2001 het initiatief toe na de gruwelijke aanslag op de Twin Towers op 11 september (‘nine-eleven’). Dit jaar verzorgde dr. Christel van Eck de 21e Mensenrechtenlezing. Zij richtte zich op de klimaatproblemen en de energietransitie, zaken met een enorme polarisatie. Van Eck deed een oproep om niet de tegenpolen alle aandacht te geven, maar te investeren in dialogen, waarbij we kijken welke waarden voor iedereen van belang zijn.

Aan de lantarenpalen langs de provinciale wegen hangen sinds deze zomer omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren geven hiermee hun grote ongenoegen en afkeuring aan over de stikstofplannen van de regering. Een stevig verzet. Tegelijkertijd werken de driekleuren als een ‘rode lap’ op de uitgesproken voorstanders van stikstofreductie. Inmiddels heb ik al behoorlijk wat vragen en klachten over de vlaggen ontvangen en zijn degenen die de vlaggen hebben opgehangen, verzocht om deze weer weg te halen. Zij bleken daartoe helaas niet bereid.

De provincie Utrecht heeft aangekondigd om de vlaggen langs alle provinciale wegen voor half oktober te verwijderen. Ik vind het jammer dat het zover moet komen, maar hoop dat er zonder deze symbolen van verzet weer dialogen op gang komen: lokaal, landelijk en internationaal.

Deze week gaan wethouder Hilde de Groot en ik op bezoek bij een van onze boeren. We gaan in gesprek over de gevolgen van de stikstofplannen voor agrariërs.