Jan, bedankt!

Woensdag 14 juni 2023

Deze week zijn de wethouders en ik in Groningen. We zijn daar voor het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zo’n 2.500 à 3.000 gemeentebestuurders uit alle gemeenten in Nederland nemen deel aan het jaarcongres. Hierbij krijgen we resoluties en moties voorgelegd over heel uiteenlopende onderwerpen. Van de asielopvang tot de Omgevingswet, van de ontschotting tussen onderwijs, ondersteuning en zorg tot de compensatie voor de financiële achteruitgang van werknemers met een beperking.

Bijna alle voorstellen worden met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Maar op twee onderdelen zijn er lastige dilemma’s. De eerste is het financieel perspectief van gemeenten vanaf 2026. Al een tijd is duidelijk dat gemeenten dan minder geld van de Rijksoverheid krijgen, elk jaar zo’n 3 miljard minder. Er wordt wel gesproken over “het financiële ravijn”, waardoor gemeenten belangrijke taken niet meer kunnen uitvoeren. Inwoners gaan dat echt merken als het Rijk niet over de brug komt en gemeenten meer financiële zekerheid krijgen. Alleen de vraag is hoe hard de VNG moet ingaan tegen de Rijksoverheid: blijven onderhandelen of de hakken in het zand?

Dat dilemma speelt ook bij de Hervormingsagenda Jeugd. Al jaren stijgen de kosten voor de zorg voor onze jeugd en gemeenten kunnen die moeilijk meer betalen. Daarom werkt de Rijksoverheid samen met de VNG aan een hervormingsagenda. Om die te kunnen uitvoeren, moet het Rijk echter een deel van de aangekondigde bezuinigen terugdraaien.

Het VNG-jaarcongres is elk jaar weer een goede gelegenheid om de collega-burgemeesters en -wethouders te spreken en onderling ervaringen uit te wisselen. Zo zie ik ernaar uit om Hans Martijn Ostendorp en Jorrit Jan Eijbersen weer te zien.

Dit jaarcongres nemen we afscheid van Jan van Zanen als voorzitter van de VNG. Sharon Dijksma neemt het stokje van hem over. Jan, bedankt!